Prof. Dr. RASİM YILMAZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. RASİM YILMAZ

T: (0282) 250 2802

M rasimyilmaz@nku.edu.tr

W rasimyilmaz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İktisat
Ana Bilim Dalı:İktisat Teorisi
Doktora
Üniversite: AMERİCAN UNİVERİSTY (ABD)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CASS
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ECONOMİCS
Öğrenim Yılları: 1998-2003
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: AMERİCAN UNİVERİSTY (ABD)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CASS
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ECONOMİCS
Öğrenim Yılları: 1996-1998
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT TEORİSİ
2011-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT TEORİSİ
2010-2011
Doç. Dr. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT TEORİSİ
2006-2008
Yrd. Doç. Dr. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT TEORİSİ
2004-2006
Öğr. Gör. Dr. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT / İKTİSAT TEORİSİ
2003-2004
İdari Görevler
Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2012-
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2011-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2011-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / ÇALIŞMA İKTİSADI
2011-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
2010-2015
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010-2015
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADIİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010-
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT TEORİSİ
2010-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO
2009-2011
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO
2008-
Arş. Uy. Merkezi Müdürü DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2007-2008
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2007-2008
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
Para-Banka
Uluslararası Finans
Para Politikası
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Koyuncu J. Y., Yılmaz R., Yıldırım S., Internet Penetration and Productivity: A Panel Study, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 17, pp. 59-66, 2017.
Özgün Makale Econ-Lit
2. KUBAŞ A., YILMAZ R., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi, Social Sciences Research Journal, vol. 5, pp. 12-29, 2016.
Özgün Makale Academic Resource Index, ESJI Index
3. KOYUNCU C., YILMAZ R., ÜNVER M., Does ICT Penetration Enhance Tax Revenue?: Panel Evidence, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 71-80, 2016.
Özgün Makale Econlit, ASOS, RePEc/Econpapers, Ebscohost, Tübitak Ulakbim, ASOS
4. YALÇINKAYA KOYUNCU J., YILMAZ R., ÜNVER M., The Relationship Between Female Labor Force Participation and Labor Productivity: Panel Data Analysis, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol. 11, pp. 237-250, 2016.
Özgün Makale EconLit, EBSCO, Tübitak Ulakbim , ASOS
5. YILMAZ R., Ticari Kredi İşlemlerinde Bankalarca Tahsil Edilen Dosya Masrafının Kredi Müşterisine İadesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol. 53, pp. 9-14, 2016.
Özgün Makale Tübitak Ulakbim, ASOS,ProQuest
6. YILMAZ R., TR21 Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Faaliyetlerinin ve Büyümesinin Önündeki Engellerin Analizi, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 1, pp. 61-68, 2015.
Özgün Makale Akademic Resource Index-ResearchBib, DAIJ: Directory of Abstract Indexing for Journals, DRJI: Directory of Research Journals Indexing Erişim Linki
7. YILMAZ R., Tüketici ve Konut Kredilerinde Bankalarca Tahsil Edilebilecek Faiz Dışı Menfaat ve Komisyonlar Hakkındaki Davalar, Journal of Bank and Finance Law, vol. 4, pp. 25-37, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM
8. YALÇINKAYA KOYUNCU J., YILMAZ R., Foreign Banks and Banking Crisis: Empirical Evidence From Turkey, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 10, pp. 7-30, 2015.
Özgün Makale EconLit
9. YALÇINKAYA KOYUNCU J., YILMAZ R., The Impact of Privatization on Export in Transition Economies: A Panel Study, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 15, pp. 57-62, 2015.
Özgün Makale Econlit
10. KOYUNCU C., YILMAZ R., Impact of Private Forest Ownership on Deforestation and Poverty, QUALITY & QUANTITY, vol. 47, pp. 1657-1664, 2013.
Özgün Makale SSCI
11. KOYUNCU C., YILMAZ R., Deforestation, Corruption, and Private Ownership in the Forest Sector, QUALITY & QUANTITY, vol. 47, pp. 227-236, 2013.
Özgün Makale SSCI
12. Koyuncu C., Y. R., Chinese Exports and Productivity Gains: Panel Evidence, Asian-Pacific Economic Literature, vol. 24, 2010.
Özgün Makale SSCI
13. Koyuncu C., Ö. H., Y. R., Privatization and Corruption in Transition Economies: A Panel Study, Journal of Economic Policy Reform, vol. 13, 2010.
Özgün Makale SSCI
14. Koyuncu C., Y. R., China´s Export Surge and World Poverty, Transformations in Business and Economics, vol. 9, pp. 9, 2010.
Özgün Makale SSCI
15. YILMAZ R., KOYUNCU C., Foreign Bank Participation and Banking Crises in Transition Economies, Ekonomska Istrazivanja-Economic Research, vol. 23, 2010.
Özgün Makale SSCI
16. KOYUNCU C., YILMAZ R., The Impact of Corruption on Deforestation: Cross-Country Evidence, Journal of Developing Areas, vol. 42, 2009.
Özgün Makale Econ-Lit
17. Koyuncu C., Y. R., The Impact of Private Forest Ownership on Deforestation: Cross-Country Evidence, The Empirical Economics Letters, vol. 6, 2007.
Özgün Makale Econ-Lit
18. MARTHA S., YILMAZ R., Bank Runs in Emerging-Market Countries: Turkey´s Special Finance Houses, SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL, vol. 73, 2007.
Özgün Makale SSCI
19. Koyuncu C., Y. R., Can China Help Lower World Inflation?: A Panel Study, Emerging Markets Finance and Trade, vol. 42, 2006.
Özgün Makale SSCI
20. Koyuncu C., Y. R., The Impact of Imports from China on the Productivity and Unemployment Levels of Developing Countries, The Empirical Economics Letters, vol. 5, 2006.
Özgün Makale Econ-Lit
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ R., Tüketicilerden Alınacak Ücretler Arasında Sayılan Tahsis Ücretinin Uygulanabilirliği, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, cilt 2016, ss. 218-222, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. YILMAZ R., Ormansızlaşma, Yolsuzluk ve Bir Mücadele Aracı Olarak Özelleştirme ve Özel Ağaçlandırma, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. YILMAZ R., Finans Kuruluşlarınca Sağlanacak Dış Kredilerde Mali Yükümlülükler, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. YILMAZ R., Ticari Dışa Açıklık, Çin Faktörü ve Deflasyon, Piyasa, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. YILMAZ R., Yurt Dışından Temin Edilen Nakdi Krediler İle İlgili Verilen Teminat Mektuplarına İstinaden Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmelerinde Damga Vergisi Mükellefiyeti, Vergi Dünyası Dergisi, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
6. YILMAZ R., Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Yurt Dışından Sağlanan Kredilerde Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler, Mali Çözüm, ss. 10, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
7. YILMAZ R., Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca Yurt Dışından Sağlanan Kredilerde Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler, Mali Çözüm, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. YILMAZ R., Yurt Dışından Temin Edilen Vadesi Bir Yıldan Uzun Nakdi Kredilerin Yurt İçi Yerleşik Firmalara Gerçek Maliyeti, Mali Çözüm, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
9. YILMAZ R., Kötü Bankacılık Mı?, MUFAD Dergisi, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
10. YILMAZ R., Türk Bankacılık Sektöründe Yapısal Değişimler Ekseninde Formel ve Formel Olmayan Finans Sektörü, İktisat Dergisi, 2002.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. YILMAZ R., Banking Crises, Macroeconomic Instability and Moral Hazard, İktisat, İşletme ve Finans, cilt 16, 2001.
Özgün Makale Econ-Lit
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YALÇINKAYA KOYUNCU J., YILMAZ R., CURRENT APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES, Bölüm: THE IMPACT OF PRIVATIZATION ON EARNINGS IN TRANSITION COUNTRIES, Yayın Yeri: Peter Lang, Editör: YILMAZ, RASIM. LOSCHNIGG, GUNTER. ARSLAN, HASAN. & ICBAY, MEHMET ALI, 2015.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILMAZ R., Uluslararası Finans Teori, Politika ve Uygulama, Bölüm: Uluslararası Uzun Vadeli Borçlanma ve Kredi Derecelendirmesi, Yayın Yeri: Gazi Yayınevi, Editör: Delice, Güven. Ege, İlhan, 2015.
Bilimsel Kitap
2. YILMAZ R., Makro İktisada Giriş, Yayın Yeri: Pelikan, 2011.
3. YILMAZ R., İktisada Giriş, Yayın Yeri: Ekin, 2010.
4. YILMAZ R., Mikro Finansman ve Yoksullukla Mücadele, Yayın Yeri: Ekin, 2006.
5. YILMAZ R., Çin: Dragon Ekonomisinin Önlenemeyen Yükselişi, Yayın Yeri: Ekin, 2005.
6. YILMAZ R., Finansal Krizler ve Banka Hücumları, Yayın Yeri: Ekin, 2005.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Yılmaz R., How to Increase the Market Share of Participation Banks in Turkey by 2023, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
2. YILMAZ R., Interest Free Structured Finance for the Government Project and Debt Finance, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
3. YILMAZ R., ) Borrowing Tendencies of Small, Medium and Large Sized Enterprises in Tekirdağ Region from Foreign Owned Banks and Domestic Banks, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
4. YILMAZ R., Competitive Advantage of Cities: The Case of Saray Town of Tekirdag Province, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
5. YILMAZ R., Factors Affecting Logistics Preferences of Companies, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
6. YILMAZ R., Reasons of Firms to Attend Fairs in Turkey: The Case of TR21 Region, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Prilep/Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Özet bildiri
7. YILMAZ R., Calculation of the Minimum Amount of Workmanship in the Construction of Malls and Joint Liability of Certified Public Accountants and Sworn-in Certified Public Accountants, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Plovdiv/Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
8. YILMAZ R., YALÇINKAYA KOYUNCU J., Productivity Effects of Privatization: Panel Study Evidence from Balkan Countries, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Plovdiv/Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
9. YILMAZ R., Altuntaş H., Suggestions for Improving the Quality of Vocational Education: Dissemination of the Free Private Vocational and Technical Anatolian High Schools in Organized Industrial Zones, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Plovdiv/Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
10. YILMAZ R., YALÇINKAYA KOYUNCU J., The Impact of Privatization on Employment Level: Panel Study Evidence form Transition Countries, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series-Plovdiv/Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
11. YILMAZ R., How Will Chinese Economy Down? A Hard or Soft Landing, International Osmaneli Social Sciences Congress (12.10.2015-14.03.2016).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Yayın Yeri: Peter Lang GmbH, Editör.
Uluslararası Kitap
2. Balkan Journal of Social Sciences, Yayın Yeri: Namık Kemal University.
Uluslararası Dergi ASOS, Ebscohost, Doaj, Arastirmax
3. Contemporary Approaches in Humanities, Yayın Yeri: Peter Lang.
Uluslararası Kitap
4. Research on Business, Yayın Yeri: Peter Lang.
Uluslararası Kitap
5. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Yayın Yeri: AR SEAD, Editör.
Uluslararası Dergi Akademic Resource Index-ResearchBib, DAIJ: Directory of Abstract Indexing for Journals, DRJI: Directory of Research Journals Indexing
6. Balkan Journal of Social Sciences, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, Ebscohost, Doaj, Arastirmax
7. CURRENT APPROACHES IN SOCIAL SCIENCES, Yayın Yeri: Peter Lang.
Uluslararası Kitap
8. European Journal of Research on Education, Yayın Yeri: IASSR, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Directory of Open Access Journal (DOAJ), Google Scholar, Ulrichsweb Global Serial Directory, Asos Sosyal Bilimler Indeksi, Arastirmax Bilimsel Yayin Indeksi
9. Journal of Economic and Social Thought, Yayın Yeri: KSP Journals, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Econ-lit
10. Journal of Economics and Political Economy, Yayın Yeri: KSP Journals, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Econ-lit
11. Journal of Economics Bibliography, Yayın Yeri: KSP Journals, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Econ-lit
12. Journal of Economics Library, Yayın Yeri: KSP Journals, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi JEPE listed in the "New Journal List" of Journal of Economic Literature (EconLit) in December 2014 issue (Vol. 52, Issue 4, p.1291).EconBib, RePEc, EconBiz, Econis, EconPaper, EconStor,BASE, DOAJ, CNKI, J-Gate, OpenAIRE, ProQuest, ROAD, Scipio, Sherpa/Romeo, Socionet, Ulrich´s,AcademicKeys, Albert, ASI, CiteFactor, CiteULike, CORE, COSMOS, DAIJ, DIIF, Directory of Science, DRJI, EJL, ESJI, EuroInternet, EZB, GetInfo, GIF, Google Scholar, GVK, InfobaseIndex, ISI, ISSUU, IIFS, ISRA, I2OR, JournalsDirectory, JIF, Journalindex, JournalGuide, JournalTOCs, L-Lists, MIAR, MEDPilot, OAJI, PakAS, PBN, ResearchBib, ScholarlyOA, Sciary, Scipio, SIS, The Open Directory, Universia, Wilbert, WorldCat, WZB, ZDB
13. Journal of Social and Administrative Sciences, Yayın Yeri: KSP Journals, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Econ-lit
14. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi ASOS, ZDB, Index Copernicus, ProQuest
15. Turkish Economic Review, Yayın Yeri: KSP Journals, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Econ-lit
Yayın Hakemlikleri
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Journal of Land Use Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi CAB Abstracts
3. .
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
4. .
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
5. .
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
6. NKU Papers on Social Sciences, Hakemlik Sayısı:6.
Ulusal Dergi
7. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
8. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
9. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
10. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
11. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
12. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
13. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
14. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
15. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergi
16. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:5.
Ulusal Dergi
17. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:5.
Ulusal Dergi
18. Balkan Journal of Social Sciences, Hakemlik Sayısı:8.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Expansion of the European Turkish Business Centers Network Project for SMEs and Stakeholders in Tekirdağ, Turkey, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Proje Koordinatörü.
Ulusal Projeler
1. Girişimcilik Destek Programlarının Aktif İstihdam Politikası Üzerindeki Etkinliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 26.05.2016-20.12.2016.
2. Edirne İli Yoksulluk Araştırması Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 15.06.2015-15.09.2015.
3. Tekirdağ İli ve İlçelerinin Karşılaştırmalı Üstünlüklerinin Belirlenmesi Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 21.05.2015-01.12.2015.
4. Hastane Çalışanlarında Stres ve Yönetimi Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 03.04.2015-01.12.2015.
5. Çorlu Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Çalışması Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Yürütücü, 01.04.2015-10.05.2015.
6. Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.05.2014-14.07.2015.
7. TR21 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ´lerin Faaliyetlerinin ve Büyümesinin Önündeki Engellerin Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 07.05.2014-17.02.2015.
8. Kütahya’da Perakende Satış İşletmelerinde Fiyat Değişme Sıklığının Tespitine Yönelik Bir Uygulama, BAP, Araştırmacı.
9. Tam Zamanlı Üretim Sistemine İlişkin Yaklaşımlar: Kütahya Çini, Porselen ve Seramik Sektöründe Bir Uygulama, BAP, Araştırmacı.
10. Kütahya İlindeki Firmaların Kredi Kullanma Eğilimleri, BAP, Araştırmacı.
11. Bankacılık ve Finans Piyasaları: Türkiye Örneği, BAP, Araştırmacı.
12. Tekirdağ İli Yoksulluk Haritası Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Proje Koordinatörü.
13. Muratlı İlçesi Yoksulluk Haritası Projesi, DİĞER, Proje Koordinatörü.
Ödüller
1. Frank Tamagna Award for Outstanding Work in Monetary Economics, AMERICAN UNIVERSITY, ABD, 2000.
2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 1996.
Üyelikler
Tekirdağ KOSGEB KOBİ Proje Destek Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2015.
Devlet Planlama Teşkilatı “Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Komisyon” Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2012.
Türkiye Ekonomi Kurumu Üyeliği, Üye, 2005-.